JTF-rahoituksen neuvontahanke

JTF-rahoituksen neuvontahanke

Alueellamme on käynnissä Kankaanpään kaupungin tuottamana, yrityksille ja muille yhteisöille suunnattu JTF-rahoituksen neuvonta- ja aktivointityön kehittämishanke, jota rahoittaa Satakuntaliitto sekä alueen kunnat.  Neuvontapalvelua on hankkeen kautta tarjolla Kankaanpään, Jämijärven, Karvian ja Siikaisten kuntien alueilla. Hanke kestää lähes kaksi vuotta ja minä, Huhtasalon Pirita, aloitin toukokuun alussa tämän JTF-rahoituksen neuvontahankkeessa.  Aiemmin olen työskennellyt ProAgria Länsi-Suomen yritysasiantuntijana sekä pitkään pankkialalla.

Mistä on kyse?

Oikeuden mukaisen siirtämän rahasto (Just Transition Fund, JTF) on uusi rahoitusväline, joka sisältyy Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 –ohjelmakokonaisuuteen. Rahaston tarkoitus on lieventää turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia seuraavien 2 -3 vuoden aikana. Sen toimilla tuetaan talouden monipuolistumista, uusien työpaikkojen luomista sekä vauhditetaan alueiden vihreää siirtymää. JTF-rahasto mahdollistaa monenlaiset kehittämistoimet eri toimialoilla ja se on osa kokonaisuutta, jolla Euroopan unioni pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2050 mennessä. Suomessa JTF-rahaston hyödyntäminen perustuu asetettuun tavoitteeseen puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä.

Kenelle JTF-rahoitus on?

Pohjois-Satakunnan seutukunta on JTF-rahoituksen kohdentamisaluetta. Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi pk-yritykset, kunnat ja muut julkiset organisaatiot, tutkimuslaitokset, korkeakoulut, oppilaitokset, säätiöt ja yhdistykset. Pk-yrityskentässä rahoitusta suunnataan monipuolisesti eri toimialoille yritystoiminnan kehittämiseen ja investointeihin.

Mikäli sinulla on kehittämisideoita tai haluat tietää lisää JTF-rahoituksesta, ota rohkeasti yhteyttä!

 

Pirita Huhtasalo, hankeasiantuntija

sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi

puh. 044 577 2231