Knauf Oy:ltä mittava investointi energiatehokkuuteen

Knauf Oy:ltä mittava investointi energiatehokkuuteen

Knauf Oy on sitoutunut kiertotalouden edistämiseen ja investoi yli 15 miljoonaa puhtaan energian ratkaisuun.

Investointihankkeessa Kankaanpään kipsilevytehtaan kuivausuunin nestekaasupolttimet korvataan sähkövastuksilla. Samassa yhteydessä koko uunin rakenne uudistetaan energian käytön kannalta tehokkaammaksi. Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä.

Yritys aloitti toimenpiteet hukkalämmön talteenotolla jo lähes parikymmentä vuotta sitten. Toinen merkittävä askel oli oman kierrätyslaitoksen rakentaminen vuonna 2006. Siitä lähtien kipsilevyistä leikatut hukkapalat on otettu talteen ja käytetty uudelleen raaka-aineena. Nyt tehtävä investointi kohdentuu energiatehokkuustoimenpiteisiin sekä teollisuuden sähköistämistä ja vähähiilistämistä edistäville toimille.

Knaufin tavoitteena on korvata vuositasolla noin 35 000 megawattituntia nestekaasuun pohjautuvaa energiantuotantoa sähköenergialla. Nestekaasun korvaaminen kokonaan uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä mahdollistaa jopa 8000 tonnin vuosittaiset vähennykset hiilidioksidipäästöissä.

Knauf on asettanut tavoitteekseen pienentää Suomen omien toimintojensa (Scope 1 ja 2) hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuoden 2021 tasoon verrattuna vuoteen 2032 mennessä. Vuonna 2021 yhteistyössä Vatajankosken Sähkön kanssa toteutettu hukkalämmön talteenottolaitos, joka kattaa Kankaanpään kaukolämpöverkon kokonaisenergiantarpeesta vuositasolla noin kolmanneksen sekä nyt tehtävä kuivausuuni-investointi ovat konkreettisia esimerkkejä Knauf Oy:n sitoutumisesta kestävän kehityksen edistämiseen.

”Kestävä kehitys on keskeisessä osassa Knauf Oy:n strategiaa. Kuivuri-investointi on osa suurempaa hankekokonaisuutta, jonka avulla pystymme puolittamaan omien toimintojemme hiilidioksidipäästöt selkeästi asetettua aikataulua nopeammin. Olemme enemmän kuin tyytyväisiä voidessamme vastata ekologisesti kestävien tuotteiden kasvavaan kysyntään ja auttaa näin myös asiakkaitamme saavuttamaan omat ympäristötavoitteensa, kertoo Knauf Oy:n toimitusjohtaja Pekka Torikka.

Lisätietoja hankkeesta TEM.

Kuva Martti Tikka