Kohti osaavaa Satakuntaa täsmäkoulutusten avulla 

Laboratoriokuva

Kohti osaavaa Satakuntaa on Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) luotsaama hanke, joka alkoi vuonna 2021 ja jatkuu aina vuoteen 2023. Hankkeen puitteissa järjestetään monipuolisia koulutuspaketteja teollisuuden parissa työskenteleville tai sen pariin suuntaaville, potentiaalisille työntekijöille. Hanke edistää satakuntalaisen teollisuuden osaamista ja kilpailukykyä ja näin koko alueen hyvinvointia.  

Koulutusten pääkohderyhmiä ovat muovi- ja komposiittiteollisuus sekä ruokaketju-, metalli- ja rakennustuoteteollisuus. Koulutukset järjestetään verkossa, ja mahdollisuuksien mukaan kouluttaudutaan myös SAMKin kampuspaikkakunnilla Kankaanpäässä, Porissa, Raumalla ja Huittisissa. 

Teollisuus tarvitsee yhä enemmän erikoisosaamista ja uusien teknologioiden hyödyntämistä.  

– Koulutuspaketit on tarkoitettu erityisesti robotiikasta, johtamisesta, digitalisaatiosta ja kestävästä kehityksestä kiinnostuneille, joilla on mahdollisesti aiempaa koulutusta ja kokemusta aiheen tiimoilta, kertoo hankkeen yhteyshenkilö lehtori Tomi Kuusimäki 

Hankkeen edetessä yrityssignaaleja seurataan aktiivisesti, ja niiden pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan lisää täsmäkoulutuksia seuraavien vuosien aikana. 

Koulutuspakettien hyödyt ovat konkreettiset. Koulutus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden tietojen ja osaamisen päivittämiseen sekä verkostoitumiseen muiden alasta kiinnostuneiden kanssa.  

– Osaamisen kasvu ja uudet verkostot tuottavat hyötyjä myös koko maakuntaa ajatellen, Kuusimäki sanoo. 

Hankkeen puitteissa toteutetut koulutukset ovat osallistujille ja yrityksille maksuttomia. SAMK on saanut Kohti osaavaa Satakuntaa -hankkeelle (1.1.2021–31.8.2023) rahoituksen Euroopan sosiaalirahastosta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Rauman kauppakamarin sekä Kankaanpään ja Huittisten elinkeinotoimien kanssa.  

Koulutuspakettien sisältö suunnitellaan yritysten tarpeiden mukaan. SAMK kartoittaa parhaimmillaan Kankaanpään yritysten tarkempia koulutustarpeita kyselyn avulla. Kyselyn vastausaika loppuu torstaina 10.6.2021, ja siihen pääsee vastaamaan täällä 

 

Lisätietoja Kankaanpäässä antaa: 

Lehtori Tomi Kuusimäki
044 710 6113tomi.kuusimaki@samk.fi