Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark -alueen maastopalveluja on kehitetty pitkäjänteisesti hankerahoituksen turvin

Kauhaneva Salomaan uusi laavu ja reittiviittoja talvella

Kuva: Pasi Talvitie, Kauhaneva Salomaan uusi laavu ja reittiviittoja talvella

Lauhanvuori – Hämeenkangas Geopark -alueen maastopalveluja kehitettiin maaseuturahoitteisen investointihankkeen avulla vuosien 2019-2022 aikana vastaamaan Geopark-statuksen edellyttämää tasoa. Hankkeessa parannettiin alueen saavutettavuutta ja opastusta sekä lisättiin Geopark-kohteiden kestävyyttä ja asiakasturvallisuutta. Lisäksi Geopark-alueelle hankittiin kävijälaskureita, joiden avulla käyntimäärät ja niiden jakauma saadaan paremmin selville.  

Syksyllä 2022 päättyneessä hankkeessa parannettiin maastopalveluja keskeisillä Geopark-kohteilla. Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistossa keskityttiin puiston eteläisen sisääntulopisteen Salomaan palvelujen kehittämiseen laajentamalla pysäköintialuetta, rakentamalla katos sekä esteetön reitti Kauhalammin rantaan. Katikankanjoniin rakennettiin maastoportaita kulumisen ehkäisemiseksi.

Lauhanvuoren kansallispuistossa mm. laajennettiin pysäköintialueita, linjattiin reittejä uudelleen ja lisättiin esteettömiä palveluja. Hämeenkankaalla alueen keskeiset reitistöt merkittiin maastoon, Vaarinnevankeitaalle rakennettiin luontopolku ja pääosa taukopaikoista koki merkittävän palvelujen laadunkorotuksen. Alkkianvuorella parannettiin pitkosreittiä.

Kaikilla Geopark-kohteilla, esimerkiksi Kaidoillavesillä, Mustansaarenkeitaalla, Huidankeitaalla, Käskyvuorella ja Aitonevalla uusittiin opasteita.

”Alueen kuntien perustaman Geopark-yhdistyksen tekemä määrätietoinen ja pitkäjänteinen kehittäminen selittää alueen tunnettuuden kasvua ja kasvaneita käyntimääriä. Yhteistyö hankkeen toteutuksessa oli myös tiivistä. Laadukkaat ja mitoitukseltaan riittävät maastopalvelut sekä ajantasaiset opasteet varmistavat alueen kestävän käytön. Jatkossa on tärkeää, että Metsähallituksen Luontopalvelujen perusrahoitus säilyy riittävällä tasolla luontokohteiden ylläpitoa ajatellen”, kertoo virkistyskäyttöpäällikkö Tuula Peltonen Metsähallituksen Luontopalveluista.

”Geoparkissa on hankerahoituksen turvin kehitetty pitkäjänteisesti alueen luontomatkailupalveluja ja opastusta yhteistyössä Metsähallituksen, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Olemme saaneet maaseuturahoitusta joustavasti ja monipuolisesti infran lisäksi myös mm. Geoparkin tietopohjan ja toimintojen kehittämiseen ja näkyvyyden parantamiseen, ilman maaseuturahaa ei olisi Geoparkia. Geoparkin perusta alkaa olla hyvällä mallilla, nyt voimme keskittyä yhä enemmän esimerkiksi sisältöihin, matkailun edistämiseen ja vaikkapa kansainvälisen näkyvyyden parantamiseen”, iloitsee Lauhanvuori – Hämeenkangas Geopark yhdistyksen toiminnanjohtaja Terttu Hermansson.

Geopark-alueen uusiin maastopalveluihin pääsee tutustumaan jo talviretkeilyn merkeissä. Lauhanvuoren kansallispuistossa ja Hämeenkankaan harjoitus- ja monikäyttöalueella ylläpidetään laajaa latuverkostoa. Kävelyreiteillä ei ole talvikunnossapitoa, mutta monilla reiteillä kuljetaan talvellakin. Hämeenkankaalta löytyy myös yrittäjien ylläpitämä talvipyöräilyreitti. Talvikunnossapidon piiriin kuuluvat pysäköintialueet ja muut ajankohtaiset tiedot talviretkeilyä varten löydät kohteiden Luontoon.fi-sivuilta.

Hankkeen tiedot

Maaseuturahoitteisen Lauhanvuori – Hämeenkangas Geopark -kohteiden maastopalvelujen kehittäminen -hankkeen (v. 2019–2022) kokonaisbudjetti oli 485 000 €, josta 70 % oli ELY-keskuksesta tulevaa EU-osarahoitteista Maaseuturahaston rahoitusta. Metsähallituksen Luontopalvelut oli hankkeen toteuttaja. Hankkeen ohjausryhmänä toimi Geopark-yhdistys.

Lisätietoja: 
Tuula Peltonen, virkistyskäyttöpäällikkö, Metsähallitus puh. 020 639 5268, tuula.peltonen(at)metsa.fi
Terttu Hermansson, toiminnanjohtaja , Lauhanvuori – Hämeenkangas Geopark ry puh. 040 6757 363, terttu.hermansson(at)lhgeopark.fi

Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto
Lauhanvuoren kansallispuisto
Hämeenkangas
Lauhanvuori – Hämeenkangas UNESCO Global Geopark

 

Metsähallituksen artikkeli julkaistu 23.2. sivulla luontoon.fi