Lenkki Oy tuottaa kenkäkomponentteja innovatiivisilla uusiomateriaaliratkaisuilla

Kankaanpääläinen Lenkki Oy valmistaa kenkien sisä- ja ulkokomponentteja, eläintarvikekomponentteja sekä terveys- ja turvallisuusalojen komponentteja.

Summary

Kankaanpääläisen Lenkki Oy:n tarina on alkanut vuonna 1974, kun ajan merkittävimmät kenkätehtaat perustivat yrityksen vastaamaan kenkäkomponenttitarpeisiinsa. Ensi vuonna pyöreitään juhlivan yrityksen toimintaperiaatteisiin ovat aina kuuluneet kiertotalous, resurssien viisas käyttö ja vastuullisuus. 

Kankaanpääläisen Lenkki Oy:n tarina on alkanut vuonna 1974, kun ajan merkittävimmät kenkätehtaat perustivat yrityksen vastaamaan kenkäkomponenttitarpeisiinsa. Ensi vuonna pyöreitään juhlivan yrityksen toimintaperiaatteisiin ovat aina kuuluneet kiertotalous, resurssien viisas käyttö ja vastuullisuus. 

Parkanon jalkine, Männistön kenkä, Kankaanpään kenkätehdas, Leo Pajuniemi, Tuomikenkä ja Pomarfin – nämä ja muutama muu 1900-luvun puolivälin jälkeen toiminut kenkätehdas kärsivät komponenttituottajan puutteesta, ja perustivat Lenkki Oy:n ratkaisuna tilanteeseen. Ensimmäiset vuosikymmenet toiminta keskittyi pääasiassa kenkien sisäkomponenttien, kuten sisäpohjallisen, pinkopohjien ja kantakappien, valmistukseen. 

Yritys teki historiansa suurimman kehitysharppauksen vuonna 2016 ostaessaan Kankaanpäässä toimineen Solepex Oy:n toiminnan ja tuotantokoneet. Oston myötä tuotantoon tulivat mukaan kenkien ulkokomponenttien eli kengänpohjien ja eläintarvikekomponenttien tuotanto. Nykypäivänä yritys tuottaa myös terveys- ja turvallisuusalojen komponentteja, kuten liikkumisen turvallisuutta ja työergonomiaa edistäviä ratkaisuja sekä ortopedisiä tuotteita. 

Kuva Lenkki Oy:n tuotannon tiloista. Kuvassa näkyy työntekijöitä työn äärellä.

Vastuulliset ratkaisut toiminnassa ovat ”äidinmaitojuttu”

Lenkki Oy:llä on pitkän linjan kokemus kierrätysmateriaalien hyödyntämisestä tuotannossaan. He ovat tuotantonsa alkuajoilta lähtien käyttäneet kenkien sisäkomponenttien valmistukseen materiaaleja, joiden raaka-aineena on hyödynnetty muun muassa tekstiiliteollisuuden hukkapaloja. 

– Kenkäteollisuus on pääpiirteittäin ollut aina resursseistaan tarkka, jopa nuukakin teollisuudenala. Kiertotalous ja materiaalien vastuullinen käyttö ovat siksi aina olleet ihan perusasioita tuotannossa, sellaisia äidinmaitojuttuja, kiteyttää Lenkki Oy:n toimitusjohtaja Annamaija Mäkilouko. 

Uusioraaka-aineiden erilaisia käyttömahdollisuuksia on tutkittu Lenkki Oy:ssä pitkälle. Käytännössä asiakas pystyy itse määrittelemään tilaamansa ruiskuvalukomponentin kierrätysasteen 0–100 prosentin väliltä. Mäkilouko toteaa, että säästeliäiden ja resurssiviisaiden ratkaisujen tarjoaminen on nykyaikana kaiken toiminnan elinehto, ja hyvä niin.  

Kuvassa Lenkki Oy:n toimitusjohtaja Annamaija Mäkilouko.

Lenkki Oy:n tuotanto perustuu pitkälti käsityöhön: jokainen komponentti valmistetaan tehtaan työntekijöiden valvovan silmän alla ja tarkistetaan ennen pakkaamista – laadusta ei tingitä. Kiertotalousajattelu ja resurssiviisaus kattavat myös mahdollisten maanantaikappaleiden jatkokäsittelyn ruiskuvalutuotannossa: ne rouhitaan ja hyödynnetään uudelleen raaka-aineena. 

Ihmisten hyvinvoinnin edistäminen ohjaa vahvasti yrityksen tuotantoa ja toimintaa. Hyvinvointia edistävien tuotteiden lisäksi yritys muun muassa tekee yhteistyötä paikallisesti valtakunnallisen kehitysvamma-alan palveluiden tuottajan ja kehittäjän, Tukenan, kanssa. Tuotteitaan he antavat testaukseen esimerkiksi liikunnallisille harrastusporukoille. 

Uutuustuote antaa autonrenkaille uuden elämän kengänpohjina 

Lenkki Oy:n uusin innovaatio on kengänpohja, joka kantaa nimeä ELT+ by Solepex. Tuotteessa noin kolmannes neitseellisestä raaka-aineesta on korvattu kotimaisella, 100 prosenttisella uusioraaka-aineella, kumijauheella. Kumijauhe on peräisin Lopen Suomen Rengaskierrätys Oy:n kiertotalouslaitokselta ja on käytöstä poistettujen Nokian Renkaiden talvirenkaiden kierrätysprosessin tuotos. 

– Jos jokainen suomalainen tarvitsisi vuodessa yhden kenkäparin, joissa olisikin tällä uusioraaka-ainetta hyödyntävällä menetelmällä valmistetut pohjat, neitseellistä valmistusmateriaalia säästyisi 825 000 kiloa. Myös kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät 46 prosenttia uusio-raaka-aineen ja jalkinepohjien valmistuksen myötä, Mäkilouko kertoo. 

Lähikuva Lenkki Oy:n tuotannosta.

Kenkäkaupungissa on mahdollisuudet moneen 

Mäkiluoko näkee Kankaanpään hyvänä ja toimivana paikkakuntana yrittää ja logistiikka tuntuu pelittävän – raaka-aineet ja valmiit tuotteen kulkevat nopeasti. Erityisesti hän kiittelee kaupungin tukea. 

– Koen kaupungin olleen tärkeä henkinen ja rahallinen tuki. Kaupungilta voi aina kysyä apua bisnesmielessä, esimerkiksi tukien hakemisessa olemme kääntyneet heidän puoleensa ja saaneet konkreettista apua. 

Kankaanpää on näyttäytynyt Ylöjärvellä asuvan Mäkiloukon silmään myös potentiaalisena asuinpaikkakuntana, jossa yhdistyvät pienen paikkakunnan turva ja yhteenkuuluvuuden tunne sekä mahdollisuus menestyä, siis elementit hyvään elämään. Kenkäkaupungiksikin nimitetty Kankaanpää on koti monelle alan konkarille, ja perinteet olisivat siirrettävissä sukupolvelta toiselle. Lenkki Oy on mukana tulevaisuuden osaajien kouluttamisessa toimiessaan yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa ja valmistamalla kengänpohjia Sataedun suutariopiskelijoiden käyttöön. 

Kuva tuotannossa käytetystä laitteesta.

”Kotimaisuus ja lähituotanto merkitsevät meille ennen kaikkea hyvää palvelua ja nopeita toimituksia, vähäisiä kuljetuspäästöjä ja -kustannuksia, Suomen hyvinvointia sekä läheisiä yhteyksiä ja tuttavallista toimijuutta.”

Lenkki Oy

  • Perustettu päivälleen 8.3.1974. 
  • Kankaanpäässä toimiva pitkän linjan yritys, jonka päätuotteita ovat tällä hetkellä kenkä- ja eläintarvikekomponentit. 
  • Liikevaihto 2.1 milj. € (2022). 
  • 17 työntekijää (neljä toimihenkilöä, 13 tuotantotyöntekijää). 
  • 30 prosenttia yrityksen tuotteista menee vientiin (2022), erityisesti Pohjoismaihin ja Baltiaan. Kenkäkomponenttien osalta tavoitteissa siintävät Euroopan lumisten alueiden markkinat.