Infotilaisuus maaseutuyritysten elpymisvaroista 8.12.

Infotilaisuus maaseutuyritysten elpymisvaroista 8.12.

Satakunnan Ely-Keskus järjestää 8. joulukuuta infotilaisuuden maaseudun elpymisrahoista.

Tervetuloa tilaisuuteen!

Linkki infotilaisuuteen.

Mistä on kyse?

Maaseudun mikro- ja pienyritysten elpymisvarojen haku avautui. Tukea on haettavissa omistajavaihdoksiin sekä investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta. Investoinnit rahoitetaan EU:n elpymisvaroista, joilla helpotetaan toipumista koronakriisistä.

Mihin tukea voi saada?

Yritys voi saada tukea esimerkiksi uusiutuvan energian tai yrityksen tuotantoa tehostavan teknologian käyttöönottoon. Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi aurinkopaneelien tai ilmalämpöpumppujen hankinnat tai uudet laitteet ja ohjelmistot, jotka parantavat energia- tai materiaalitehokkuutta. Maataloustuotteita jalostavat yritykset voivat saada tukea 35 % investoinnin kustannuksista, muut maaseudun mikro- ja pienyritykset 30 %.

Elpymisvaroista rahoitetaan myös biokaasun tuotannon lisäämistä. Jos yritys rakentaa uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön, tukea voi saada 50 % investoinnin kustannuksista.

Investointien lisäksi elpymisrahoituksella vauhditetaan yrityksen omistajanvaihdoksia. Henkilö, joka valmistelee harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen hankintaa, voi saada omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittavaan asiantuntija-apuun 5 000–10 000 euron tuen. Kyseessä on uusi tukimuoto.

Lisätietoja elpymisrahoituksesta löytyy maaseutu.fi -sivustoilta ja itse tuen hakeminen tapahtuu Hyrrässä.

Päätöksen rahoituksesta tekee alueen ELY-keskus. ELY-keskuksesta saa myös lisätietoja tuesta ja tuen hakemisesta.

Linkki infotilaisuuteen.

Yhteyshenkilöt

Jari Hankaankorpi

jari.hankaankorpi@ely-keskus.fi, puh 0295 022 037

Ari Nummelin

ari.nummelin@ely-keskus.fi, puh 0295 022 071