Oikeudenmukaisen siirtymän haasteet ja mahdollisuudet Länsi-Suomessa: JTF-rahoittajien näkökulma

Oikeudenmukaisen siirtymän haasteet ja mahdollisuudet Länsi-Suomessa: JTF-rahoittajien näkökulma

Länsi-Suomessa JTF-rahoitusta myöntävät maakuntien liitot ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat laatineet katsauksen JTF-rahoituksen vaikutuksista ja kehittämistoimista. 

EU:n uusi rahoituskausi on tuonut mukanaan merkittävän rahaston, Just Transition Fundin (JTF), jonka tavoitteena on edistää vihreää siirtymää ja hallita turvetuotannon vähenemisestä johtuvia vaikutuksia. Mutta miten tämä rahoitus on vaikuttanut ja mitkä ovat sen mahdollisuudet Länsi-Suomessa?

JTF-rahoituksella pyritään tukemaan alueiden elinkeinorakenteen monipuolistamista sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä turvetuotannon vähentyessä tai loppuessa.

Rahoituksen käyttö Länsi-Suomessa

Länsi-Suomessa JTF-rahoitusta myöntävät maakuntien liitot ja Keski-Suomen ELY-keskus. Alueelle on ollut käytettävissä yhteensä 137,9 miljoonaa euroa, ja vuoden 2023 loppuun mennessä tähän mennessä on myönnetty noin 41,4 miljoonaa euroa erilaisiin hankkeisiin, kuten pk-yritysten kehittämiseen ja kuntien hankkeisiin.

Uusia haasteita ja mahdollisuuksia

Vaikka JTF-rahasto tarjoaa uusia mahdollisuuksia alueen kehitykselle, sen käytössä on omat haasteensa. Esimerkiksi aluetalouden monipuolistaminen vaatii huolellista suunnittelua ja kohdentamista, jotta hankkeiden vaikuttavuus säilyy korkeana. Toisaalta väljät toimintakehykset antavat joustoa, mutta voivat samalla vaikeuttaa hankkeiden suunnittelua ja toteutusta.

Rahoituksen tulevaisuus

Vaikka osa rahoituksesta on vielä käyttämättä, Länsi-Suomessa on jo nähty merkittäviä edistysaskeleita. Tulevaisuudessa haasteena on kuitenkin varmistaa hankkeiden sujuva eteneminen ja maksatus EU:n asettamien aikataulujen mukaisesti. Lisäksi tarvitaan jatkuvaa viestintää ja tiedotusta rahoituksen mahdollisuuksista sekä hankkeiden etenemisestä.

JTF-rahoituksen käyttöönotto on tuonut Länsi-Suomeen uusia mahdollisuuksia, mutta samalla se vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Aktiivinen viestintä ja yhteistyö eri toimijoiden välillä ovat avainasemassa, jotta alueen kehitystä voidaan vauhdittaa ja varmistaa oikeudenmukainen siirtyminen kestävämpään tulevaisuuteen.

Muutoksessa on mahdollisuus – Pohjois-Satakunnan veto- ja pitovoiman vahvistaminen elinkeinorakenteen muutosta tukien – hanke

Alueellamme on käynnissä Kankaanpään kaupungin tuottamana, yrityksille ja muille yhteisöille suunnattu JTF-rahoituksen neuvonta- ja aktivointityön kehittämishanke, jota rahoittaa Satakuntaliitto sekä alueen kunnat.  Neuvontapalvelua on hankkeen kautta tarjolla Kankaanpään, Jämijärven, Karvian ja Siikaisten kuntien alueilla.

Mikäli sinulla on kehittämisideoita tai haluat tietää lisää JTF-rahoituksesta, ota rohkeasti yhteyttä!

 

Pirita Huhtasalo, hankeasiantuntija

sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi

puh. 044 577 2231

Lisätietoja

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto
Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelma-asiakirja
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 20.10.2022: Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto tukee alueita uudistamaan elinkeinorakennetta ja vahvistamaan työllisyyttä