Satakunnan JTF-rahoituksen haku avautuu

Satakunnan JTF-rahoituksen haku avautuu

Yrityksille on tulossa jakoon kehittämisavustuksia, kun Satakunnan JTF-rahoituksen haku avautuu maanantaina 3.4.

Samaan aikaan avautuu pk-yrityksille EAKR-rahoituksesta haku energiatehokkuutta ja kiertotaloutta edistäville hankkeille. Nyt on hyvä aika ideoida yrityksen tulevia suunnitelmia ja olla yhteydessä!

JTF on uusi rahoitusinstrumentti, jonka tarkoitus on helpottaa ja hallita turvetuotannon vähentämisestä aiheutuvia aluetaloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia. JTF-rahoituksella tuetaan siis alueiden elinkeinorakenteen monipuolistamista sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä. Toimilla edistetään vihreää siirtymää tukemalla liiketoiminnan uudistamista sekä elinkeinoelämälähtöistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. JTF-rahoitusta suunnataan monipuolisesti eri toimialoille pk-yritysten kehittämiseen ja investointeihin. Keskeisiä toimia ovat mm. uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden uudet ratkaisut sekä turvetuotantoalueiden ennallistaminen ja jatkokäyttöön liittyvät toimenpiteet.

Rakennerahastot