Tutustu syksyllä alkavaan pienryhmätoimintaan ja ilmoittaudu mukaan!

Tutustu syksyllä alkavaan pienryhmätoimintaan ja ilmoittaudu mukaan!

Kankaanpäässä aloitellaan syksyllä pienryhmätoimintaa, jonka sisältöihin voit itse vaikuttaa. Parhaimmillaan ryhmistä saa uutta näkökulmaa ja yhteistyömahdollisuuksia.

Maaseutuyrittäjille suunnatut pienryhmät pyrkivät tuomaan yrittäjien omaan toimintaan keinoja saada yrityksestä kannattavampi ja sparraamaan toimintaa. Pienryhmät tarjoavat lisäksi myös vertaistukea sekä keskustelunavauksia tärkeissä ja ajankohtaisissa asioissa. Pienryhmätoiminnassa tavoitellaan muuntautumiskykyisyyttä, jolloin niitä pystytään räätälöimään kunkin ryhmän ja ryhmään osallistuneiden yrittäjien tarpeita vastaamaan.

Pienryhmistä on koettu olevan hyötyä yritystoiminnan muutostilanteissa. Yrittäjistä kootaan pienryhmiä toimialan, tarpeen tai asiakysymysten; kuten työhyvinvoinnin, innovoinnin, markkinoinnin tai esimiehenä toimimisen mukaan.

Ryhmissä on helppoa tutustua toisiin yrittäjiin ja laajentaa yhteistyöverkostoa. Joskus näistä pienryhmistä saattaa jalostua yhteinen yritysryhmähanke, jossa lähdetään kehittämään yhdessä toimintaa sekä yritykset voivat kehittää omaa yritystään. Tuloksena näistä voi olla esimerkiksi tuotannollista yhteistyötä, digitalisaation hyödyntämistä, markkinointi- ja myyntiosaamista tai vaikkapa uuden tuoteperheen suunnittelua.

Toimintaympäristön muutokset ovat olleet viimeisten kahden vuoden aikana hurjia. Osalla yrityksistä toiminta on lähtenyt ennennäkemättömään nousuun ja toisissa liiketoiminta on vaatinut nopeaa reagointia, jotta yritystoimintaa on voitu jatkaa.

Moni yrittäjä on havahtunut toiminnan haavoittuvuuteen riskitilanteessa, jos vaikka yrittäjä sairastuu vakavasti. Yrityksissä olisi hyvä käydä läpi käytännön asioita kuten valtuutuksia ja tunnuksia, jos yrittäjä ei kykene itse hoitamaan asioitaan. Yrittäjän tulisi kiinnittää huomiota myös omaan jaksamiseensa sekä työkyvyn ylläpitoon. Itseään pitäisi kuunnella herkällä korvalla ja hakea apua, mikäli ongelmia ilmenee.

Kysy rohkeasti lisätietoja tulevasta pienryhmätoiminnasta ja tule mukaan hyvin matalalla kynnyksellä!

Linkki ilmoittautumiseen löytyy tästä.

Pirita Huhtasalo

0500 190 180

pirita.huhtasalo@proagria.fi