Yritysryhmähanke tarjolla vastuullisuuden teemalla

Yritysryhmähanke tarjolla vastuullisuuden teemalla

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö etsii yritysvastuullisuuden kehittämisestä kiinnostuneita mikro- ja pienyrityksiä Hybridi-hankkeeseen.

Teemoina ovat mm. brändin rakentaminen ja viestintä, hyvä hallinto sekä hyvinvointi, vastuullisuus kulkee kantavana ajatuksena.

Valmennus on maksutonta ja voit vielä itse vaikuttaa koulutuksien sisältöteemoihin, joten kannattaa olla ajoissa yhteydessä!

Vastuullisuus on erittäin ajankohtainen teema liiketoiminnassa, ja sen merkitys vahvistuu koko ajan asiakkaiden ja muiden sidosryhmien vaatiessa yrityksiltä paitsi sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti vastuullista toimintaa, myös sen viestimistä entistä vahvemmin. Vastuullisuus liiketoiminnassa tarkoittaa esimerkiksi hyvää riskien hallintaa, sidosryhmien tarpeiden kuuntelemista ja yrityksen toimintaedellytysten turvaamista tulevaisuudessa. Yritysvastuullisuus on tärkeä mainetekijä yritykselle, ja voi tarjota myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia varsinkin niille, jotka lähtevät aktiivisesti kehittämään vastuullisuuttaan ja näyttämään suuntaa muille.

Monessa yrityksessä toimitaan jo vastuullisesti, ja se onkin hyvä lähtökohta kehittämiselle. Kaikkea ei voi eikä tarvitsekaan tehdä, vaan vastuullisuuden laajasta kirjosta kannattaa valita oman liiketoiminnan kannalta keskeisimmät asiat, joita lähteä kehittämään.

Tule mukaan rakentamaan Satakuntaan vastuullisuuden yritysverkostoa syksyn ryhmän mahtuu vielä mukaan!

Hybridi-esite_Kankaanpää_17.6.2022


Kankaanpään seudun tai PohjoisSatakunnan yrityksistä voidaan myös muodostaa oma yritysryhmä,
yhteyttä voi ottaa elinkeinopalveluihin tai suoraan projektitutkija Susanna Virkkiin, puh. 050 477 1964 ja sähköposti susanna.virkki@utu.fi