Haemme nyt hankeasiantuntijaa vastaamaan Kankaanpään kaupungin tuottamasta JTF-rahoituksen neuvonta- ja aktivointityöstä

Haemme nyt hankeasiantuntijaa vastaamaan Kankaanpään kaupungin tuottamasta JTF-rahoituksen neuvonta- ja aktivointityöstä

Satakunta on saamassa EU:n uudesta Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) merkittävässä määrin alueen kehittämiseen kanavoitavaa rahoitusta seuraavien 2-3 vuoden aikana. JTF-rahasto on osa kokonaisuutta, jolla Euroopan unioni pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2050 mennessä. Suomessa JTF-rahasto perustuu hallitusohjelman tavoitteeseen puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Rahastolla kompensoidaan turpeen energiakäytön puolittamisesta koituvia sosioekonomisia ja ympäristöllisiä haittavaikutuksia. JTF-rahoituksella tuetaan siis alueiden elinkeinorakenteen monipuolistamista sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä. Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi pk-yritykset, kunnat ja muut julkiset organisaatiot, tutkimuslaitokset, korkeakoulut, oppilaitokset, säätiöt ja yhdistykset. Pk-yrityskentässä rahoitusta suunnataan monipuolisesti eri toimialoille yritystoiminnan kehittämiseen ja investointeihin. JTF-rahoitushaun on tarkoitus käynnistyä alkuvuoden 2023 aikana. Pohjois-Satakunnan seutukunta on JTF-rahoituksen kohdentamisaluetta.

Haemme nyt hankeasiantuntijaa vastaamaan Kankaanpään kaupungin tuottamasta JTF-rahoituksen neuvonta- ja aktivointityöstä tähän tarkoitukseen käynnistyvässä Satakuntaliiton ja alueen kuntien rahoittamassa kehittämishankkeessa. Työ kestää hankebudjetin mukaisesti lähes kaksi vuotta. Hankkeen projektipäällikkönä toimit hankeasiantuntijana asiakkaiden suuntaan ja lisäksi vastaat itsenäisesti hankkeen hallinnollisesta toteutuksesta organisaatiossamme sisäisesti ja ulospäin muun muassa rahoittajan ja tiedotusvälineiden suuntaan. Työn painopiste on yritysten kanssa käytävässä vuoropuhelussa – neuvonta- ja aktivointityössä, jota tehdään yrityskäynnein, puhelimitse, erilaisissa tilaisuuksissa esitellen ja toki myös sähköisiä työkaluja ja kanavia hyödyntäen.

Edellytämme sinulta soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Toivomme sinulta hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä ja pelisilmää. Katsomme eduksi kokemuksen yritys- ja hankeneuvonnasta sekä hankesuunnitteluosaamisen. Toimialueena tehtävässä on koko Pohjois-Satakunta, oman auton käyttömahdollisuus on siten välttämätön. Työssä on osittainen etätyömahdollisuus, pääasiallisen työpisteen sijaitessa kuitenkin Kankaanpään kaupungin Elinkeinopalvelut -yksikössä.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3500 euroa + mahdolliset työkokemuslisät. Noudatamme 6 kuukauden koeaikaa. Kankaanpään kaupunki on savuton työpaikka.

Hakuaika päättyy 15.3.2023 klo 15.00.
Haku sähköisesti Kuntarekry.fi sivuston kautta osoitteessa https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/hankeasiantuntija-506443/

Lisätietoa JTF-rahoituksesta:
https://satakunta.fi/oikeudenmukaisen-siirtyman-rahasto-jtf-vahvistaa-alueiden-elinvoimaa-seka-edistaa-vihreaa-siirtymaa/

Lisätietoja
Elinkeinojohtaja Marko Rajamäki, p. 040 717 7578 tai marko.rajamaki@kankaanpaa.fi