Kankaanpään taidekoulu on tärkeä osa maakunnan korkeakoulutarjontaa

SAMK Kuvataiteen koulutusohjelma, Kankaanpään taidekoulu

Kankaanpäässä on koulutettu taiteilijoita jo vuodesta 1965 alkaen. Nykyisin Kankaanpään taidekouluna tunnettu oppilaitos toimii osana Satakunnan ammattikorkeakoulua ja kampuksella voi opiskella kuvataidetta ammattikorkeakoulututkinnossa ja ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa.

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) on monialainen oppilaitos, jonka pääkampus sijaitsee Porissa. Oppilaitoksen työllistävä vaikutus näkyy ympäri maakuntaa ja uusia osaajia koulutetaan koko ajan lisää. Kankaanpäässä sijaitseva taidekampus on yksi SAMKin neljästä kampuksesta.

Taidekoulutuksella on Kankaanpäässä pitkät perinteet. Taidekoulu on perustettu jo yli 50 vuotta sitten, ja korkeakouluopetusta Kankaanpäässä on tarjottu vuodesta 1996 asti. Taide on muokannut koko Kankaanpään kaupunkikuvaa ja sillä on vahva rooli myös kaupungin strategiassa.

Koulutus ja uuden oppiminen ovat hyviä syitä kokoontua yhteen ja luoda uusia ideoita.

Kankaanpään Taidekoululla opiskelee jatkuvasti reilu sata korkeakouluopiskelijaa. Yhteistyö Kankaanpään kaupungin eri toimialojen kanssa on tuonut taiteen lähelle tavallisten kankaanpääläisten elämää: opiskelijoiden taidonnäytteisiin voi törmätä monissa kohteissa ympäri kaupunkia.

– Yhteistyö kaupungin kanssa on sujunut aina hyvin. Olemme saaneet käyttää koko kaupunkia oppimisympäristönä, kuvailee lehtori Tomi Kuusimäki.

Hankkeet mahdollistavat yhteistyön ja uuden ideoinnin

Kuusimäki toimii niin SAMKin lehtorina kuin erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden projektipäällikkönä. Tänä vuonna käynnistyvä Kohti osaavaa Satakuntaa -hanke on paikallisille yrityksille suunnattu koulutusprojekti, jossa SAMK järjestää vuosien 2021–2023 aikana monipuolisia koulutuspaketteja teollisuuden parissa työskenteleville ja sen pariin suuntaavalle, potentiaaliselle työvoimalle.

– Pääkohderyhminä ovat muovi- ja komposiittiteollisuus, ruokaketju sekä metalli- ja rakennustuoteteollisuus. Koulutukset pidetään verkossa ja mahdollisuuksien mukaan kouluttaudutaan myös SAMKin kampuspaikkakunnilla Kankaanpäässä, Porissa, Raumalla ja Huittisissa, Kuusimäki kertoo.

Kuusimäen mielestä erilaiset koulutukset, hankkeet ja tutkimustyö ovat ketterin yhteistyön muoto yritysten suuntaan. Osaamisen kehittäminen matalalla kynnyksellä luo myös mahdollisuuden uusille yhteistyökuvioille.

Olemme saaneet käyttää koko kaupunkia oppimisympäristönä.

– Koulutus ja uuden oppiminen ovat hyviä syitä kokoontua yhteen ja luoda uusia ideoita. Kohti osaavaa Satakuntaa -hankkeen myötä paikallisissa yrityksissä työskentelevät pääsevät kehittämään osaamistaan matalalla kynnyksellä ja samalla tulee vaihdettua ajatuksia ja ideoita muiden osaajien kanssa.

Monipuolista yhteistyötä

Kankaanpään taidekoulu tekee monenlaista yhteistyötä niin yritysten, kaupungin kuin muiden oppilaitosten kanssa. Taidekoulun yhteydessä toimii myös yrityskiihdyttämö, jonka yhteyshenkilönä Kuusimäki toimii.

– Tuemme uusia yrittäjiä yritysideoiden käynnistämisessä ja kehittämisessä. Meillä on verkostot ja yhteistyökumppanit, joista myös uusi yrittäjä voi hyötyä, Kuusimäki tarkentaa.

SAMKin opiskelijoille yhteistyö yritysten kanssa tarkoittaa usein yhteistyössä toteutettua opinnäytetyötä. Myös yhteistyö erilaisten hankkeiden parissa avaa nuorille ovia niin kaupungin kuin yritysten suuntaan.

– Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on kehittää aluetta. Hankkeet ja erilaiset yhteistyökuviot ovat juuri sitä ruohonjuuritason työtä ja se on meillä Kankaanpäässä sujunut aina hyvin! Kuusimäki kiittelee.

 

3 hyvää asiaa Kankaanpäässä:

  • Kaupunki on aina ollut myötämielinen taidekoulun suuntaan: taide on huomioitu jopa kaupungin strategiassa!
  • Kaupunki ja sen miljöö tarjoavat mahtavan oppimisympäristön taidekoulun opiskelijoille. Taidetta päästään myös tekemään ja toteuttamaan kaupunkitilassa monipuolisesti.
  • Kankaanpäässä on hyvä ilmapiiri uusien asioiden ideointiin.